Sa thải người lao động do nghỉ mang thai quá nhiều liệu có hợp pháp không?

Câu hỏi:

Em đang mang thai được 5 tháng theo quy định nhưng vì yếu quá nên em hay nghỉ theo lời dặn của bác sĩ. Tuy nhiên công ty không đồng ý cho em nghỉ như vậy và báo sẽ sa thải em vì e nghỉ việc nhiều. Vậy, việc sa thải như vậy của công ty có đúng theo quy định pháp luật hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 126 Bộ luật lao động 2012, người sử dụng lao động có quyền áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải (nếu đã được quy định trong nội quy lao động) đối với "Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.”

Cụ thể hóa quy định này, Điều 31 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định:

"1. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày làm việc cộng dồn trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc hoặc 20 ngày làm việc cộng đồng trong phạm vi 365 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

2. Người lao động nghỉ việc có lý do chính đáng trong các trường hợp sau:

a) Do thiên tai, hỏa hoạn;

b) Bản thân, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố vợ, mẹ vợ, bố chồng, mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp bị ốm có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

c) Các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.”

 

Quy định này đồng nghĩa với cách hiểu rằng: Người lao động nghỉ việc mà không thuộc các trường hợp được coi là có lý do chính đáng thì mặc nhiên bị coi là nghỉ việc mà không có lý do chính đáng.

Đối chiếu với tình huống của bạn: Bạn mang thai được 5 tháng nhưng vì sức khỏe yếu nên bạn hay nghỉ theo lời dặn của bác sĩ. Ở đây, cần xem xét những lần bạn nghỉ như vậy, bạn có xin phép Người sử dụng hay không? Mặc dù bác sĩ chỉ định cho bạn nghỉ để dưỡng thai nhưng bạn cũng cần báo cáo với Người sử dụng và chỉ ra được chứng cứ chứng minh cho lý do nghỉ của mình. Trường hợp bạn đã xin phép Người sử dụng lao động và có giấy tờ chứng minh của cơ sở y tế về tình trạng sức khỏe của bạn thì người sử dụng lao động không được phép sa thải bạn.

Ngược lại, những lần nghỉ bạn không xin phép hoặc có lần xin phép, có lần không xin phép và cộng dồn những ngày nghỉ không xin phép đó mà thỏa mãn điều kiện là "05 ngày làm việc cộng dồn trong phạm vi 30 ngày, kể từ ngày đầu tiên bỏ việc hoặc 20 ngày làm việc cộng dồn trong phạm vi 365 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc” và trong nội quy lao động không quy định việc nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ được coi là có lý do chính đáng khi tự ý bỏ việc thì trường hợp của bạn đã thỏa mãn căn cứ để sa thải theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Bộ luật lao động 2012.

Tuy nhiên, theo Khoản 4 Điều 123 Bộ luật lao động thì Người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật đối với "Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi”. Do vậy, dù có thỏa mãn căn cứ áp dụng hình thức kỷ luật sa thải nhưng do bạn đang mang thai nên trong khoảng thời gian này, công ty sẽ không thể sa thải bạn được.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn