Số lượng cổ đông tối thiểu để được phép thành lập công ty Cổ Phần?

Câu hỏi:

Tôi và một người bạn đang có ý định thành lập công ty Cổ phần. Những vấn đề về vốn chúng tôi đã thương lượng và thống nhất với nhau rồi. Tuy nhiên,  tôi đang băn khoăn về việc hình thức công ty cổ phần thì có yêu cầu gì đối với số lượng cổ đông trong công ty hay không? Và nếu chỉ hai người thì chúng tôi có được phép thành lập công ty cổ phần không?

Trả lời:

Việc bạn và một người bạn thân của bạn mong muốn thành lập công ty để phát triển kinh doanh đó là một điều tích cực, tuy nhiên pháp luật có những quy định cụ thể về số lượng cổ đông sáng lập tối thiểu trong công ty cổ phần. Cụ thể như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định:

" Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.”

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 119 Luật Doanh nghiệp cũng quy định:

"1. Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập; công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.

Trường hợp không có cổ đông sáng lập, Điều lệ công ty cổ phần trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó.”

Xem thêm:cổ đông công ty cổ phần; công ty cổ phần

Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn và người bạn thân của bạn đang có ý định thành lập công ty Cổ phần, do thông tin chưa đầy đủ nên chúng tôi chia theo hai trường hợp như sau:

- Thứ nhất: Nếu như doanh nghiệp của bạn và người bạn thân của bạn là mới thành lập công ty thì bắt buộc công ty của bạn phải có thêm 1 cổ đông sáng lập nữa, cùng bạn và người bạn thân của bạn tiến hành thành lập công ty Cổ phần, thì lúc này bạn mới có thể tiến hành việc thành lập doanh nghiệp của mình.

- Thứ hai: Nếu như công ty cổ phần trước đó của bạn mà chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác thì không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập, nghĩa là trong trường hợp này bạn và bạn thân của bạn hoàn toàn có thể tiến hành việc thành việc thành lập công ty Cổ phần của bạn mà không nhất thiết phải bắt buộc phải là 3 cổ đông sáng lập.

Hoặc bạn có thể tham khảo thêm hình thức công ty khác như công ty TNHH hai thành viên trở lên trong trường hợp không thể tìm được cổ đông sáng lập để cùng nhau thành lập mới công ty cổ phần.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn