Thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn

 

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp mà chủ sở hữu công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức và các thành viên công ty TNHH chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp. Với những ưu điểm của mình thì công ty TNHH hiện nay đang là loại hình doanh nghiệp được thành lập phổ biến nhất tại VIệt Nam. Để đáp ứng nhu cầu và góp phần giúp các cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu thành lập công ty TNHH hiểu rõ hơn về cách thức thành lập một công ty TNHH, bài viết này sẽ đưa ra những trình tự thủ tục cần thiết để thành lập một công ty TNHH.

Hiện nay có hai loại hình công ty TNHH :

  • Công ty TNHH một thành viên : do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ.
  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên : do 02 thành viên trở lên là cá nhân hoặc tổ chức  làm chủ và số lượng thành viên không vượt quá 50.

1.Chuẩn bị hồ sơ.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH bao gồm :

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành )
  • Điều lệ công ty
  • Danh sách thành viên
  • Bản sao một số giấy tờ :

+ Đối với thành viên là cá nhân : Bản sao thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

+Đối với thành viên là tổ chức : Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền.

Ngoài ra trong trường hợp thành viên là tổ chức nước ngoài thì cần bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự ; giấy chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

2.Nộp hồ sơ và nhận kết quả.

- Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

-Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận.

-Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

-Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

-Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

3.Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

- Thời hạn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp.

4. Khắc dấu pháp nhân

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục khắc dấu công ty và thông báo về việc sử dụng mẫu dấu công ty trên cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp.

         

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn