Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh năm 2019

Ngành, nghề kinh doanh – một trong những nội dung mỗi cá nhân, tổ chức phải cân nhắc lựa chọn mỗi khi thành lập mới doanh nghiệp. Thế nhưng, ngành, nghề kinh doanh đăng ký tại thời điểm thành lập mới không thể nào đáp ứng được nhu cầu kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp 2014 cho phép Doanh nghiệp có thể tự do, tự chủ trong việc lựa chọn ngành, nghề kinh doanh hay quy mô mà pháp luật không cấm.

Doanh nghiệp muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh thì phải Thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/ thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà Doanh nghiệp không thông báo sẽ bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+Thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh

+ Kèm theo thông báo bao gồm:

  • Quyết định và bản sao hp lệ biên bản hp của Hội đồng thành viên đi với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ nhng nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

- Kết quả nhận được: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Đối với hồ sơ hợp lệ: Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.  

2. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

* Lưu ý: Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi Doanh nghiệp kinh doanh trên thực tế thì cần phải đáp ứng điều kiện của của ngành nghề đó như vốn pháp định, các loại Giấy phép đăng ký hoạt động,…

Nếu Quý khách có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có  thể  liên  hệ với Công  ty Thuế và Luật HN qua Hotline: 0917157698 hoặc Mail: thuevaluathanoi@gmail.com để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn