Thời điểm chốt số liệu báo cáo tài chính

Theo quy định tại Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc, thời điểm chốt số liệu báo cáo tài chính tháng, năm là 05 ngày của tháng tiếp theo (lấy theo ngày kết sổ); quy định hiện hành là 10 ngày của tháng tiếp theo.

Thời điểm chốt số liệu báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm được chia làm 2 giai đoạn:

  • Chốt số liệu thời gian chỉnh lý quyết toán: số liệu được lấy đến hết ngày 31/3 năm sau (lấy theo ngày kết sổ), quy định hiện hành là đến hết ngày 15/3 năm sau.
  • Chốt số liệu quyết toán lần cuối cùng: số liệu được lấy hết ngày 30/11 năm sau (lấy theo ngày kết sổ).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/09/2017 và thay thế cho Thông tư 08/2013/TT-BTC.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn