Thời giờ nghỉ ngơi

Doanh nghiệp A chia 1 ngày làm việc thành 3 ca: Ca 1: Từ 8h đến 16h; Ca 2: Từ 16h đến 24 giờ; Ca 3 từ: 24h đến 8h.

Chị Huệ là công nhân của Doanh nghiệp A và được sắp xếp lịch làm việc cụ thể: Ngày 15/08/2014 làm Ca 1, ngày 16/08/2014 làm ca 3, ngày 17/8/2014 làm ca 2. Hỏi doanh nghiệp A có vi phạm BLLĐ 2012 về thời giờ nghỉ ngơi của người lao động không? Vì sao?

Trả lời:

Căn cứ Điều 108 và 109 BLLĐ 2012:

“Điều 108. Nghỉ trong giờ làm việc

1. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.

2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.”

Điều 109. Nghỉ chuyển ca

Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.”

Theo thông tin dữ liệu trong bài, như vậy, khoảng cách nghỉ giữa ca của chị Huệ như sau:

  • Khoảng cách nghỉ giữa ca 1 và ca 3: từ 16h ngày 15/8 đến 24h ngày 16/8 ( 32 giờ)
  • Khoảng cách nghỉ giữa ca 3 và ca 2: từ 16h ngày 17/8 đến 16h ngày 17/8 (8 giờ)

Như vậy, doanh nghiệp A đã vi phạm quy định của BLLĐ 2012 do thời gian nghỉ giữa 2 ca làm việc của chị Huệ là 8h ( ít hơn 12h theo quy định của pháp luật)

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn