Thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần trong công ty

Câu hỏi:

Hiện tôi đang nắm 40% cổ phần trong công ty. Nay tôi muốn chuyển quyền sở hữu đối với 20% trong số 40% mà tôi có cho người khác có được không và hồ sơ như thế nào?

Trả lời:

Luật doanh nghiệp 2014 quy định về quyền chuyển nhượng vốn của cổ đông tại Khoản d điều 110: "Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 119 và Khoản 1 Điều 126 của Luật này”.

Trong đó khoản 3 điều 119 quy định "Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó” và khoản 1 điều 126 quy định như sau: "Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.”

Vậy nếu như trường hợp của bạn không thuộc khoản 3 điều 119 và điều lệ công ty không có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì bạn có thể chuyển nhượng tự do theo luật định về chuyển nhượng cổ phần quy định tại khoản 2 điều 126 bộ luật này: " Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.”

Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần bạn cần chuẩn bị:

- Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần

- Chứng thực cá nhân của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (Bản sao và bản gốc để đối chiếu)

- Sổ chứng nhận cổ phần của bên chuyển nhượng

- Sổ chứng nhận cổ phần của bên nhận chuyển nhượng (nếu đang cổ đông của công ty)

- Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương hoặc công chứng (trong trường hợp người được ủy quyền thực hiện thủ tục chuyển nhượng).

- Văn bản chấp thuận của đại hội đồng cổ đông (đối với việc chuyển nhượng của cổ đông sáng lập)

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn