Thủ tục khi kinh doanh dịch vụ cho thuê xe

Câu hỏi:

Tôi muốn hỏi rằng tôi muốn kinh doanh dịch vụ cho thuê, mượn xe ô tô để khách hàng trực tiếp lái xe và sử dụng trong thời gian ngắn hạn (1-2 ngày) như thế tôi hoặc khách hàng có bị xử phạt không?

 Trả lời

Theo quy định của Luật thương mại 2005 Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật thương mại 2005 quy định như sau:

"Điều 6. Thương nhân

1. Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh

...".

Như vậy, thương nhân gồm các tổ chức kinh tế, cá nhân tham gia hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. Theo đó, thương nhân có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp chưa đăng ký kinh doanh, thương nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình theo quy định của Luật Thương mại 2005 và quy định khác của pháp luật.

Theo thông tin bạn cung cấp bạn muốn kinh doanh dịch vụ cho thuê mượn xe ô tô để khách hàng trực tiếp lái và sử dụng ngắn hạn (1-2 ngày), nhưng bạn không nói rõ là bạn đã thực hiện đăng ký kinh doanh theo hộ kinh doanh cá thể chưa và bạn có bao nhiêu xe cho thuê, hoạt động này có phải là hoạt động thường xuyên hay không,... nên chưa thể tư vấn cụ thể trong trường hợp của bạn.

Nếu bạn chỉ có một đến hai xe ô tô để cho thuê cho mượn, hoạt động này không thường xuyên và có mức thu nhập từ hoạt động này thấp thì căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký hộ kinh doanh như sau:

"2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương."

Theo đó, hộ gia đình mà sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký trừ trường hợp kinh doanh các ngành nghề có điều kiện. Mức thu nhập thấp do Ủy bán nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương. Do đó, nếu xác định thu nhập phát sinh từ hoạt động cho thuê xe tự lái của bạn là thu nhập thấp, không thường xuyên thì có thể xếp vào loại hình là dịch vụ có thu nhập thấp và bạn không cần phải đăng ký kinh doanh hộ gia đình.

Như vậy, việc gia đình bạn cho thuê xe tự lái chỉ đơn giản là việc xác lập hợp đồng cho thuê tài sản. Việc thực hiện hợp đồng này tuân theo các quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó gia đình bạn có thể cho người khác thuê ô tô tự lái và nhận về một khoản tiền theo thỏa thuận của các bên. Nếu hoạt động cho thuê xe ô tô tự lái này của gia đình bạn sau này mở rộng hơn về quy mô, số lượng xe tăng lên, mang lại nguồn thu nhập khá và thường xuyên thì bạn sẽ phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn