Thủ tục mua lại vốn góp trong công ty TNHH

Câu hỏi:

Công ty TNHH Ngọc Mai có 3 sáng lập viên là A,B,C vốn điều lệ là 600 triệu ( mỗi người góp 2 trăm triệu) . Tháng 3/ 2013 công ty quyết định tăng vốn điều lệ lên 900 triệu đồng bằng cách tăng vốn góp của các thành viên mỗi người là 100 triệu đồng nữa, do chưa có tiền nên A đã vay của B 100 triệu để góp vốn và cam kết 5 tháng sau sẽ trả.

Hết 5 tháng A đã không trả được nợ cho B . B đã đề nghị thanh toán bằng vốn góp vào công ty nhưng A ko chấp nhận. A đã đề nghị công ty mua lại vốn góp của mình nhưng công ty từ chối . Tháng 4/ 2004, A đã khởi kiện công ty tại tòa án có thẩm quyền. Vậy A có thể thực hiện được yêu cầu của mình hay không?

Trần Ngọc Ánh – Hà Nội

Trả lời

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng giữa A và B được coi là hợp đồng vay tài sản ( cụ thể là vay 100 triệu ) , hai bên không thỏa thuận về việc nếu A không trả tiền mặt cho B đúng thời hạn hai bên giao kết thì sẽ trả bằng số vốn góp . Chính vì không có thỏa thuận này nên B không có quyền yêu cầu A phải trả nợ bằng phần vốn góp mà chỉ có quyền yêu cầu trả nợ bằng tiền .

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 về vấn đề trách nhiệm mua lại phần vốn góp:

Điều 52. Mua lại phần vốn góp

1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

Vậy việc A chỉ có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình khi công ty có cam kết về việc mua lại phần vốn góp của A hoặc thuộc trường hợp quy định tại điều 52 nêu trên , nếu công ty không đồng ý với việc mua lại phần vốn góp của A thì A có quyền chuyển nhượng lại phần vốn này cho một cá nhân hoặc tổ chức khác .

Vậy nếu công ty cam kết mua lại phần vốn góp của A thì A mới có quyền khởi kiện và khả năng giành được quyền lợi mới cao.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn