Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, máy móc từ nước ngoài vào Việt Nam?

Câu hỏi:

Hiện công ty tôi đang có nhu cầu nhập nguyên liệu, máy móc từ Hàn Quốc về Việt Nam để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. Nhờ Luật sư tư vấn về thủ tục nhập khẩu máy móc từ nước ngoài về Việt Nam theo quy định pháp luật.

Trả lời:

Căn cứ Điều 6 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định Đối tượng phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan như sau:

"1. Đối tượng phải làm thủ tục hải quan:

a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý, văn hóa phẩm, di vật, cổ vật, bảo vật, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; các vật phẩm khác xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trong địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan;

b) Phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sông xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

… "

Theo quy định pháp luật, bạn nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan.

Về việc khai hải quan và hồ sơ nhập khẩu: Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, việc khai hải quan phải thực hiện theo phương thức điện tử trừ các trường hợp sau được khai trên giấy:

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới;

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vượt định mức miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh;

– Hàng cứu trợ khẩn cấp, hàng viện trợ nhân đạo;

– Hàng quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển của cá nhân;

– Hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa quay vòng theo phương thức tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;

– Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định trong trường hợp mang theo khách xuất cảnh, nhập cảnh;

– Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, hệ thống khai hải quan điện tử không thực hiện được các giao dịch điện tử với nhau mà nguyên nhân có thể do một hoặc cả hai hệ thống hoặc do nguyên nhân khác.

+ Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan không thực hiện được thủ tục hải quan điện tử, cơ quan hải quan có trách nhiệm thông báo trên trang thông tin điện tử hải quan chậm nhất 01 giờ kể từ thời điểm không thực hiện được các giao dịch điện tử;

– Hàng hóa khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Hồ sơ hải quan gồm:

+ Tờ khai hải quan: 02 bản chính

+ Hợp đồng gia công hàng hóa

+ Hóa đơn thương mại

+ Bảng kê chi tiết hàng hóa

+ Vật đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương

+ Chứng từ khác có liên quan

– Trình tự thực hiện như sau:

+ Khai và đăng ký tờ khai hải quan; nộp xuất trình chứng từ theo hồ sơ hải quan.

+ Kiểm tra thực tế hàng hóa.

+ Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính làm thủ tục hải quan.

+ Giải phóng hàng hóa, thông quan hàng hóa.

+ Kiểm tra sau thông quan.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn