Thủ tục tăng và giảm vốn điều lệ của Công ty năm 2019

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có quyền thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp mình để phù hợp và thuận lợi hơn. Thay đổi vốn điều lệ có hai hình thức chính là tăng vốn điều lệ và giảm vốn điều lệ. Khi thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải đăng ký Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Video này, Thuế và Luật Hà Nội xin gửi đến các bạn về Thủ tục thay đổi vốn điều lệ cuả Doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật doanh nghiệp 2014 thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định thay đổi vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thay đổi với phòng đăng ký kinh doanh- Sở KH& ĐT tỉnh/ thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thứ nhất, về Tăng vốn điều lệ:           

  • Đối với Công ty TNHH 1 TV có các hình thức đó là:

+ Chủ sở hữu đầu tư thêm;

+ Huy động thêm vốn góp của người khác. Trường hợp này, Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo loại hình Công ty TNHH 2TV và CTCP theo quy định.

  • Đối với Công ty TNHH 2TV có các hình thức đó là:

+ Tăng vốn góp của thành viên;

+ Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

  • Đối với CTCP: Công ty tăng vốn bằng hình thức chào bán cổ phần:

+ Chào bán cổ phần ra công chúng

+ Chào bán cổ phần riêng lẻ

+ Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.

Thủ tục tăng vốn như sau:

Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh (theo mẫu tại Thông tư 02/2019/ TT- BKHĐT). Kèm theo thông báo là Quyết định của Chủ sở hữu đối với Công ty TNHHMTV, Quyết định và Bản sao biên bản họp của HĐTV đối Công ty TNHH 2TV, ĐHĐCĐ đối với CTCP về việc thay đổi vốn điều lệ.

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ cho đến khi hồ sơ hợp lệ thì sẽ trả kết quả.

* Lưu ý:

Vốn điều lệ của Doanh nghiệp ảnh hưởng đến thuế môn bài của Doanh nghiệp do đó khi tăng vốn Doanh nghiệp cũng cần chú ý đến bậc thuế môn bài cần phải đóng và thủ tục lập và nộp tờ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo.

Thứ hai, về Giảm vốn điều lệ:

  • Đối với Công ty TNHH MTV có các hình thức đó là:

+ Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

+ Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

  • Đối với Công ty  TNHH 2TV có các hình thức đó là:
  • +  Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

+  Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định.

+  Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

  • Đối với CTCP có các hình thức đó là:

+ Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

+ Công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo yêu cầu của Cổ đông, theo quyết định của Công ty

+ Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

  • Thủ tục giảm vốn điều lệ:

Hồ sơ đăng ký thay đổi: Tương tự như tăng vốn điều lệ, tuy nhiên doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

Do đó, kèm theo Thông báo đăng ký thay đổi vốn điều lệ phải có Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Báo cáo tài chính phải đảm bảo tiền mặt đủ để hoàn trả vốn góp cho các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần.

  • Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.
  • Lưu ý đối với những ngành nghề có vốn pháp định, thì Doanh nghiệp không được giảm thấp hơn mức vốn pháp định. Trường hợp đăng ký thấp hơn mức vốn pháp định thì Doanh nghiệp đồng thời phải làm thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh đó.

Trên đây là thủ tục Thay đôỉ vốn điều lệ của Doanh nghiệp mà Thuế và Luật Hà Nội gửi đến các bạn. Nếu còn điều gì thắc mắc, chưa rõ, đừng ngần ngại hãy liên lạc đến Thuế và Luật Hà Nội:

1. Qua số điện thoại: 0917.157.698

2. Hoặc qua email:  thuevaluathanoi@gmail.com 

Để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để hợp tác và phát triển.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn