Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lê

1.Cơ sở pháp luật: Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ- CP

2.Hồ sơ:

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm:

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

+ Họ, tên và chữ ký  của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thi người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.

  • Chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật
  • Quyết định của HĐTV
  • Biên bản họp của HĐTV

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn