Thủ tục thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

1.Căn cứ pháp luật: Điều 41 Nghị định 78/2015/NĐ-CP

2.Hồ sơ:

Hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm:

  • Thông báo thay đổi. Nội dung Thông báo gồm:

+ Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Tên dự kiến thay đổi;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  • Quyết định của HĐTV
  • Biên bản họp HĐTV

 Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đi trong Điều lệ công ty.

3. Thủ tục thực hiện:

Doanh nghiệp hoặc đơn vị được ủy quyền nộp 01 hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi đã cấp GCNĐKDN cho doanh nghiệp

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

4.Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn