Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thuế và Luật Hà Nội giới thiệu đến bạn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau: 

1.1. Điều kiện

Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật và phải đáp ứng các điều kiện sau:

-Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trừ các trường hợp sở hữu vốn đầu tư tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, chứng khoán; trong doanh nghiệp cổ phần hóa nhà nước;

-Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của Điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên;

1.2. Thủ tục

Thủ tục tthành lập công ty liên doanh nước ngoài được quy định tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cụ thể như sau:

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 2014 cho cơ quan đăng ký đầu tư – Sở kế hoạch Đầu tư. Bao gồm:

Hồ sơ dự án đầu tư gồm:

  •  Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
  • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
  • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
  • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

Bước 2: Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế để triển khai dự án đầu tư và các hoạt động kinh doanh.

Hồ sơ thành lập Công ty được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, tùy theo hình thức Công ty (Công ty Cổ phần, Công ty TNHH) để có hồ sơ cụ thể.

Liên hệ để được tư vấn chi tiết

Giám đốc điều hành: Ls. Ths. Nguyễn Thị Thu Hoài

Mobile: 0983.653.843

Email: thuevaluathanoi@gmail.com

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn