Tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh

           Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị Quyết 02/ NQ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01/01/2019 tiếp tục đơn giản hoá các quy định về điều kiện kinh doanh (ĐKKD).

            Theo đó, sẽ tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về ĐKKD; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về ĐKKD đã thực hiện trong năm 2018. Cụ thể:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ: Tiếp tục rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các ĐKKD không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi trước quý III năm 2019; Đẩy nhanh tiến độ soạn thảo Luật sửa đổi các luật có liên quan trình Chính phủ để trình Quốc hội bãi bỏ, đơn giản hóa các ĐKKD được quy định tại các luật chuyên ngành theo phương án đã được phê duyệt; Công bố đầy đủ các ĐKKD đã được bãi bỏ, các ĐKKD đã được đơn giản hóa trong năm 2018.

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện đảm bảo thực thi đầy đủ ĐKKD đã bị bãi bỏ, những nội dung được đơn giản hóa của các quy định về ĐKKD; không tự đặt thêm ĐKKD trái quy định của pháp luật;...

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì: đánh giá mức độ thay đổi và tác động thực chất đối với doanh nghiệp của những cải cách, bãi bỏ đơn giản hóa các quy định về ĐKKD do các bộ, ngành thực hiện năm 2018; theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện cải cách toàn diện các quy định về ĐKKD ở các bộ, ngành, địa phương;...

Công ty Luật TNHH Thuế và Luật Hà Nội luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp của bạn. Nếu có bất kì thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn về thủ tục thuế hay về doanh nghiệp,  hãy để lại thông tin qua mail: thuevaluathanoi@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp vào số điện thoại: 02422159123/ 0917157698.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn