Tìm hiểu quy định về giờ làm việc

Câu hỏi: Công ty tôi mới quy định giờ làm việc 1 ca mới là:  Ca 1 từ 6 giờ đến 15 giờ. Ca 2 từ 13 giờ đến 22 giờ. Ca 3 từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Vậy theo lịch làm 1 ca mới của công ty  ra có đúng theo luật lao động hiện hành của nhà nước không? Xin luật sư tư vấn giúp tôi!

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 104 Bộ Luật lao động 2012:

“1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần “

Theo như thông tin bạn cung cấp, Công ty bạn quy định giờ làm việc mới là:  Ca 1 từ 6 giờ đến 15 giờ. Ca 2 từ 13 giờ đến 22 giờ. Ca 3 từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Có nghĩa rằng mỗi ngày người lao động sẽ phải làm việc 9h, mỗi tuần làm việc 54h (1 tuần làm 6 ngày, nghỉ 1 ngày bất kỳ). Vì vậy, theo quy định trên, thời giờ làm việc bình thường theo lịch làm việc mới của Công ty bạn tính cả theo ngày hoặc theo tuần đều trái pháp luật.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn