Tìm hiểu về nhóm công ty

Bên cạnh loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần còn có một mô hình công ty nữa đó là mô hình nhóm công ty. Đây là một mô hình rất phổ biến trên thế giới hiện nay, tuy nhiên ở Việt Nam thì khái niệm về nhóm công ty còn khá mới mẻ, những năm gần đây thì loại mô hình này mới xuất hiện nhiều hơn. Việc liên kết các công ty theo mô hình nhóm như vậy giúp hình thành các tập đoàn lớn mạnh, đem lại nhiều lợi ích và góp phần phát triển kinh tế đất nước.

1.Khái niệm nhóm công ty

Nhóm công ty là tập hợp các công ty có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác.

Nhóm công ty bao gồm các hình thức: công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và các hình thức khác

2.Đặc điểm của nhóm công ty

Thứ nhất, về tư cách pháp lý thì nhóm công ty không phải một thực thể pháp lý độc lập mà chỉ là hình thức liên kết giữa những công ty có tư cách pháp lý độc lập. Như vậy, có thể thấy mọi hoạt động trong nhóm công ty không vì lợi ích của nhóm mà nhằm hướng đến lợi ích của các công ty trong nhóm công ty.

Thứ hai, sự hình thành nhóm công ty có thể bằng hai con đường chính đó là: công ty mở rộng chi nhánh, góp vốn, thành lập các công ty khác, dần dần phát triển mạnh và gắn bó với nhau tạo thành nhóm công ty; hoặc thông qua con đường thôn tính vá sáp nhập, các đối thủ cạnh tranh có thể thôn tính, sáp nhập lẫn nhau hoặc thỏa hiệp với nhau tạo thành nhóm.

Thứ ba, nhóm công ty hình thành trên cơ sở liên kết giữa các công ty. Hình thức liên kết rất đa dạng.

  • Dựa theo tính chất ngành nghề :
  • Nhóm công ty liên kết theo chiều ngang ( cùng 1 ngành nghề kinh doanh ).
  • Nhóm công ty liên kết theo chều dọc ( cùng 1 dây chuyền sản xuất, công nghệ ).
  • Nhóm công ty liên kết hỗn hợp
  • Dựa theo hình thức hình thành :
  • Nhóm công ty liên kết cứng ( liên kết về đầu tư, vốn)
  • Nhóm công ty liên kết mềm ( liên kết về dây chuyền, công nghệ, thương hiệu, …. )

Thứ tư, nhóm công ty có tên riêng và trụ sở riêng.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn