TOÀN BỘ VĂN BẢN HỢP NHẤT CÁC LUẬT NĂM 2017

Những văn bản luật hợp nhất như sau:

1. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH ngày 10/07/2017 hợp nhất Bộ luật Hình sự.

Theo đó, Bô luật Hình sự  được hợp nhất bởi các văn bản sau: Bộ luật Hình sự 2015 và Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/06/2017  sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH 1, co hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

2. Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH  ngày 28/06/2017 hợp nhất Luật Đấu thầu.

Theo đó, Luật Đấu thầu được hợp nhất  và sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản sau: Luật Đấu thầu 2013, và Luật sửa đổi, bổ sung Luật đấu thầu 2016; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.

3. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN ngày 28/06/2017 hợp nhất Luật Thương mại.

Theo đó, Luật Thương mại được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản sau: Luật Thương mại 2005, được sửa đổi bổ sung bởi Luật quản lý ngoại thương 2017 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018).

Luật này quy định về hoạt động thương mại.

4. Văn bản Hợp nhất số 04/VBHN-VPQH ngày 28/06/2017 quy định về Luật Đầu tư.

Theo đó, Luật Đầu tư 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi:

  • Luật Khí tượng thủy văn 2015;
  • Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;
  • Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

5. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN ngày 04/07/2017

Theo đó, Luật Phí và lệ phí 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật Du lịch 2017, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn