Trách nhiệm của giám đốc đối với khoản nợ của công ty?

Câu  hỏi:

Thưa luật sư, tôi có vấn đề muốn hỏi là: Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên trở lên, năm 2016 tôi được nhờ đứng ra làm giám đốc, đại diện doanh nghiệp, nhưng công ty tôi có nợ tiền 1 bên khác từ năm 2014 mà tất cả những giấy tờ, công nợ liên quan tôi không hề biết mà ông giám đốc cũ vẫn là người ký tất cả, công nợ, giấy tờ. Vậy cho tôi hỏi là nếu bên công ty kia họ kiện thì tôi có liên quan đến số nợ đó không? Cảm ơn luật sư!

Trả lời:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Hà Nội Luật, Hà Nội Luật xin được đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

- Luật doanh nghiệp 2014

- Luật dân sự 2015

Theo quy định tại Điều 47 Luật doanh nghiệp 2014: “Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp mà thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên từ 2 thành viên trở lên và không vượt quá 50; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.”

Đồng thời, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định, công ty trách nhiệm hữu hạn đều có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Khoản 1 Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về pháp nhân như sau:

"1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập."

Theo đó, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có tư cách pháp nhân, vì vậy, nếu các hợp đồng, giao dịch và các khoản nợ bạn nêu được ký với tư cách của công ty do người đại diện theo pháp luật hợp pháp ký thì trách nhiệm về các khoản nợ thuộc về công ty. Do đó, người đại diện theo pháp luật công ty dù mới hay cũ đều không phải chịu trách nhiệm về khoản nợ thay công ty trừ trường hợp người đại diện ký không hợp pháp hoặc vượt quá quyền của mình được quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2014.

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn