Trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hợp đồng PPP

Hợp đồng đầu tư PPP là hợp đồng được ký kết giữa Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công.

Dự án đầu tư theo hợp đồng PPP được phân loại theo quy định của pháp luật về đầu tư công, gồm dự án quan trọng quốc gia, các dự án nhóm A, B và C.

Trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hợp đồng PPP được quy định cụ thể tại Điều 9 Nghị định 15/2015/NĐ-CP Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư như sau:

  • Đối với các dự án không phải nhóm C:

+ Lập, thẩm định, phê duyệt và công bố dự án :

+ Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Chương IV Nghị định này;

+Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán và ký kết thỏa thuận đầu tư, hợp đồng dự án;

+Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp dự án;

+ Triển khai thực hiện dự án Quyết toán và chuyển giao công trình

  • Đối với các dự án nhóm C:

+ Lập, thẩm định, phê duyệt và công bố dự án

+ Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán và ký kết hợp đồng dự án

+Triển khai thực hiện dự án

+ Quyết toán và chuyển giao công trình

Trình tự thủ tục cụ thể được quy định chi tiết tại chương III Nghị định 15/2015/NĐ-CP Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Liên hệ với chung tôi để được tư vấn chi tiết:

Tel: 024.22159123
Hotline: 0983.653.843
Email: thuevaluathanoi@gmail.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn