TỪ NGÀY 05/12/2017, GHI ĐẦY ĐỦ THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH TRÊN SỔ ĐỎ

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 05/12/2017 sửa đổi Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trong đó Bổ sung thông tin các thành viên hộ gia đình trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, cụ thể:

Căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/ TT-BTNMT :

Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi "Hộ ông" (hoặc "Hộ bà"), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số của giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Trên thực tế, nhiều trường hợp người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện việc nhận chuyển nhượng, song không được sự đồng ý, chấp thuận của các thành viên trong hộ gia đình mà người mua không biết rằng trong hộ gia đình đó gồm bao nhiêu người cùng có quyền sử dụng đất ngoài chủ hộ, dẫn đến hợp đồng vô hiệu; mặt khác, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình không thể hiện đầy đủ thông tin của các thành viên cùng có quyền sử dụng đất…

Để khắc phục tình trạng này, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ra đời và sửa đổi, bổ sung như sau:

“Đối với hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

Dòng tiếp theo ghi “ Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất( hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với ….( ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.”

 

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT  có hiệu lực từ 05/12/2017.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn