Tư vấn quy trình xử lý đơn tố cáo hành vi lấn chiếm đất khi xây dựng

Câu hỏi:

Đối với nhà đã xây dựng và đang hoàn công nhưng bị dân tố cáo do xây dựng lấn chiếm hẻm. Trong đơn tố cáo có nêu rõ tên và địa chỉ cụ thể của người tố cáo, vậy xin hỏi thời gian giải quyết đơn là bao nhiêu ngày và quy trì xử lý như thế nào? Người tố cáo có được mời đến làm việc hay không?

Trả lời:

Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Điều 21 Luật Tố cáo 2011 quy định về Thời hạn giải quyết tố cáo như sau:

"Điều 21. Thời hạn giải quyết tố cáo

1. Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.

2. Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn thời hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày."

Theo Luật Tố cáo hiện hành, người tố cáo có quyền được giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của mình. Luật này cũng cấm "tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo” (Điều 8 và Điều 9 Luật Tố cáo 2011).

Mặc dù trong đơn tố cáo có danh tính đầy đủ của người tố cáo. Nhưng người giải quyết tố cáo không được tiết lộ danh tính của họ. Do đó, người bị tố cáo không đương nhiên biết được ai tố cào mình. Vì vậy, người tố cáo sẽ không bị mời lên làm việc.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn