Tư vấn thủ tục thay đổi đổi đăng kí kinh doanh khi giảm vốn điều lệ

Câu hỏi:

Công ty tôi là công ty cổ phần và đang có 5 cổ đông. Nay có một cổ đông muốn rút cổ phần, một người khác ngoài công ty sẽ mua lại toàn bộ cổ phần của cổ đông này.Vậy cho tôi hỏi, thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh được thực hiện như thế nào? Việc rút vốn của cổ đông này có ảnh hưởng gì đến vốn điều lệ và tỉ lệ góp vốn của các thành viên còn lại hay không?

Trả lời:

Khi cổ đông trong công ty cổ phần rút vốn thì công ty sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư.

Căn cứ khoản 3 điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về việc giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần như sau:

"3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.

Theo thông tin bạn cung cấp, một người khác bên ngoài công ty mua lại số cổ phần mà một cổ đông trong công ty bán lại, điều này sẽ làm cho vốn điều lệ trong công ty giảm và làm thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông.

Khi đó bạn sẽ phải làm thủ tục thông báo đến cơ quan mà bạn đăng kí kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành xong việc giảm vốn điều lệ.

Hồ sơ gồm có:

1) Thông báo thay đổi vốn điều lệ. Nội dung thông báo như sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

- Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;

- Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2) Quyết định và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông

3) Báo cáo tài chính gần nhất.

Cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ cập nhập thông tin về việc tăng( giảm) vốn điều lệ của doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài – Công ty Luật TNHH Thuế và Luật Hà Nội – Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn