Tư vấn thủ tục tiếp nhận thành viên mới và tăng vốn điều lệ đối với công ty TNHH 2 thành viên

Câu hỏi:

Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên. Nay công ty tôi muốn thêm 1 thành viên mới và tăng vốn điều lệ công ty từ 1 tỷ triệu lên 1,5 tỷ (do thành viên mới góp thêm). Vậy chúng tôi phải thực hiện hồ sơ, thủ tục như thế nào? Rất mong được Luật sư tư vấn.

 Trả lời:

Công ty của bạn đã được thành lập và hiện nay muốn tiếp nhận thêm thành viên mới và tăng vốn điều lệ. Như vậy, việc này sẽ dẫn tới việc những thông tin công ty bạn đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bị thay đổi. Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty của bạn khi thay đổi về những nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Về thủ tục tiếp nhận thành viên mới và tăng vốn điều lệ:

Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của công ty bạn chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty bạn trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho công ty bạn biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Về hồ sơ cần chuẩn bị để gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh:

Hồ sơ tiếp nhận thêm thành viên cần có các tài liệu sau:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
  • Danh sách thành viên công ty
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới, giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới vào công ty.
  • Chứng chỉ hành nghề, bằng cấp đối với các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có

Hồ sơ tăng vốn điều lệ cần có các thông tin, tài liệu sau:

1.Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

2.Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;

3.Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

4.Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

5.Nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn