Tư vấn thay đổi điều lệ công ty

Câu hỏi:

Công ty tôi hiện đang thay đổi người đại diện theo pháp luật (Giám đốc) và thực hiện chuyển nhượng cổ phần thì việc chuyển nhượng cổ phần từ người này sang người khác (vốn điều lệ không thay đổi) (người này không phải là thành viên công ty), chỉ thay đổi cổ đông. Cho tôi hỏi trong trường hợp này thì  điều lệ hoạt động của công ty có cần thay đổi không?

(Hồ Ngọc Minh – Hà Nội)

 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp 2014 về Điều lệ công ty như sau:

"1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

..."

Cho dù quy định trong nội dung điều lệ của mỗi công ty không giống nhau nhưng Điều lệ công ty phải đảm bảo đủ các nội dung trên.

 Đối với trường hợp của bạn, công ty bạn thay đổi giám đốc và có sự chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông sang người khác. Việc chuyển nhượng cổ phần cho 01 người khác không phải là thành viên công ty thì không phải thay đổi điều lệ công ty, trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông sáng lập với nhau thì rơi vào trường hợp điều lệ phải quy định rõ nên sẽ phải thay đổi điều lệ.

Vì giám đốc công ty bạn là người đại diện theo pháp luật của công ty,  khi thay giám đốc đồng thời là thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty thì cũng phải thay đổi điều lệ công ty. Bởi điều lệ công ty có quy định cụ thể những thông tin này, khi có sự thay đổi thì phải điều chỉnh để phù hợp với những sự thay đổi đó.

Về phương thức, cách thức tiến hành thay đổi nội dung điều lệ đã có trong quy định Điều lệ công ty và phải phù hợp với các quy định pháp luật.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn