Tư vấn về hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh của công ty

Câu hỏi: Thưa Luật sư, công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp và chúng tôi đang có địa điểm kinh doanh tại quận Ba Đình, Hà Nội. Sắp tới đây, vì một số lí do, chúng tôi muốn thay đổi địa điểm kinh doanh về quận Hà Đông. Vậy nhờ Luật sư tư vấn quy trình, hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh của Công ty ạ.

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 và khoản 2 Điều 48 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“Điều 48. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

“2. Khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh, vănphòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.”

Và căn cứ khoản 2 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì thông báo lập địa điểm kinh doanh gồm những nội dung sau:

“2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh:

……… Nội dung thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);

c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;”.

 

Theo đó, địa chỉ địa điểm kinh doanh là một nội dung có trong hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh nên công ty bạn gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh và nhận Giấy biên nhận. Và để thay đổi địa chỉ bạn cần chuẩn bị thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-13, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).

Bài viết tham khảo: Thành lập địa điểm kinh doanh; Thay đổi địa điểm kinh doanh

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn