Văn bản pháp luật

Công văn số 3148/TCT-CS của Tổng cục thuế về kê khai , hoàn thuế GTGT, ngày 17/07/2017

24/072017

Công văn số 3148/TCT-CS của Tổng cục thuế về kê khai , hoàn thuế GTGT, ngày 17/07/2017

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3148/TCT-CS V/v kê khai, hoàn thuế GTGT. Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Long An; - Cục Thuế...

Xem thêm >
Công văn số 3157/TCT-CS của Tổng cục thuế về chính sách thuế GTGT, ngày 17/07/2017

24/072017

Công văn số 3157/TCT-CS của Tổng cục thuế về chính sách thuế GTGT, ngày 17/07/2017

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3157/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT. Hà Nội , ngày 17 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Trả lời công văn số 1354/CT-KTT1 ngày 17/04/2017...

Xem thêm >
Công văn số 3167/TCT-CS về hóa đơn, gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương, ngày 17 tháng 07 năm 2017.

24/072017

Công văn số 3167/TCT-CS về hóa đơn, gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương, ngày 17 tháng 07 năm 2017.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3167/TCT-CS V/v hóa đơn Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 201 7 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng cục Thuế nhận...

Xem thêm >
Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc Hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

21/072017

Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc Hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/CT-TTg Hà Nội , ngày 19 tháng 07 năm 2017 CHỈ THỊ TRIỂN KHAI...

Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn