Vi phạm nghĩa vụ dân sự phải chịu trách nhiệm như thế nào?

Câu hỏi:

Tháng trước,  tôi có gửi xe ở một quán nhậu có vé giữ  xe, nhưng sau đó khi ra lấy xe thì đã bị mất. Tôi đã ra công an trình báo, công an đã lấy lời khai và chữ kí của 2 bên. Vì quán này có làm hợp đồng với bảo vệ, tôi đã đến công ty bảo vệ yêu cầu giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi gì. Xe máy tôi đã mua cách đây 01 năm và có giá là 39.500.000 đồng. Cho tôi hỏi mình muốn yêu cầu mức bồi thường ít nhất là 90% được không? Nếu bên bồi thường không đồng ý và bồi thường ít hơn mức đó tôi nên làm gì?

Trả lời:

Căn cứ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp này theo BLDS 2015 quy định:

Điều 351. Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ

1. Bên có nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền.

Vi phạm nghĩa vụ là việc bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung của nghĩa vụ.

2. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

3. Bên có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm dân sự nếu chứng minh được nghĩa vụ không thực hiện được là hoàn toàn do lỗi của bên có quyền.

Thông qua quy định này, chúng tôi sẽ phân tích thêm để bạn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề bạn đang thắc mắc.

- Nguồn gốc phát sinh: chỉ phát sinh khi xảy ra một hợp đồng. Hợp đồng không nhất thiết phải bằng văn bản được các bên đồng ý, xác lập mà có thể thông qua 1 hành vi pháp lý nhất định, trong trường hợp này sự kiện bạn giao xe của bạn cho nhân viên bảo vệ của quán trông giữ đã phát sinh quan hệ hợp đồng giữa các bên.

- Căn cứ xác định trách nhiệm: khi hợp đồng xảy ra ( được giao kết ) quyền và nghĩa vụ giữa các bên sẽ đồng thời xuất hiện. Trong trường hợp này bạn – người gửi tài sản sẽ có quyền lợi như lấy lại tài sản bất cứ lúc nào và có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên giữ làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ ( được quy định tại điều 556 BLDS 2015 ) đồng thời nghĩa vụ của bạn sẽ phải thông báo về tình trạng tài sản và biện pháp bảo đảm thích hợp đối với tài sản gửi giữ ( được quy định tại điều 555 BLDS 2015 ). Về phía quán ăn – bên giữ tài sản sẽ có quyền như yêu cầu bên gửi trả chi phí hợp lý để bảo quản tài sản trong trường hợp gửi không trả tiền công ( khoản 2 điều 558 BLDS 2015 ) đồng thời nghĩa vụ của bên giữ tài sản là phải bảo quản tốt tài sản và bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng tài sản được gửi giữ trừ trường hợp bất khả kháng ( điều 557 BLDS 2015 ). Trách nhiệm chỉ xảy ra khi 1 trong 2 bên có sự vi phạm về quyền và nghĩa vụ được pháp luật dự liệu. Như vậy, quán ăn đã không thực hiện đúng nghĩa vụ trông coi dẫn đến mất tài sản của bên gửi tài sản, hệ quả là phải bồi thường thiệt hại.

- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ: được quy định điều 360 BLDS 2015 :

Trường hợp có thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Trường hợp các bên không thỏa thuận được mức bồi thường thiệt hại thì bên có quyền lợi bị xâm hại có thể kiện vụ án ra tòa và tòa sẽ quyết định mức bồi thường căn cứ vào nội dung của vụ việc.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn