Vi phạm nghĩa vụ trả tiền trong giao dịch mua bán hàng hóa

Câu hỏi:

Tôi giao hàng cho một nhà hàng nhỏ mà nhà hàng đó thường xuyên không thanh toán tiền đúng hạn, hiện số tiền nợ khoảng hơn 20 triệu. Tôi yêu cầu họ làm cam kết trả nợ nhưng họ không làm. Các hóa đơn thường chỉ do nhân viên của nhà hàng đó ký nhận. Vậy cho hỏi tôi có thể lấy lại số tiền nhà hàng đó nợ không? Tôi phải làm gì để đảm bảo quyền lợi của mình?

Nguyễn Văn Dũng- Hưng Yên

Trả lời:

Căn cứ Điều 430 Bộ luật Dân sự 2015 thì giao dịch giữa bạn và nhà hàng được coi là giao dịch mua bán tài sản, bạn là bên bán còn nhà hàng là bên mua. Theo đó, "bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán”. Như vậy, khi bạn đã giao hàng thì nhà hàng phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo đúng thỏa thuận giữa hai bên về phương thức trả tiền, thời hạn trả tiền và số tiền phải trả.

Cụ thể, Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ trả tiền tại Điều 440 như sau:

Điều 440. Nghĩa vụ trả tiền

1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được quy định trong hợp đồng.

2. Trường hợp các bên chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản thì thời hạn thanh toán tiền cũng được xác định tương ứng với thời hạn giao tài sản. Nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản và thời hạn thanh toán tiền thì bên mua phải thanh toán tiền tại thời điểm nhận tài sản.

3. Trường hợp bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật này.

Như vậy, nhà hàng đã vi phạm nghĩa vụ trả tiền cho bạn, mặc dù hóa đơn là do nhân viên nhà hàng ký nhưng theo quy định của pháp luật thì nhà hàng vẫn phải chịu trách nhiệm về việc trả nợ cho bạn.

Trường hợp bạn yêu cầu trả tiền mà nhà hàng đó thừa nhận việc có nợ bạn nhưng lần lữa không chịu trả thì bạn có thể khởi kiện dân sự lên Tòa án nhân dân cấp huyện nơi nhà hàng đó có trụ sở để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi cho bạn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn