Xác định quyền tác giả với bức tranh do voi vẽ

Câu hỏi:

Trong khu vui chơi giải trí, huấn luyện viên hướng dẫn voi dùng vòi vẽ tranh. Tôi muốn mua bức tranh này về trưng bày. Đề nghị Luật sư tư vấn để tôi có thể mua bức tranh này theo đúng quy định pháp luật.

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1/ Căn cứ pháp lý

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;

- Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009.

2/ Nội dung tư vấn

Tác phẩm được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009 như sau:

“Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào”.

Theo quy định trên, bức tranh do voi vẽ được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục, tồn tại dưới dạng độc bản là tác phẩm tạo hình được bảo hộ theo quy định điểm g Khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Tuy nhiên, cũng theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì quyền tác giả: “Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu”.

Căn cứ theo quy định pháp luật nêu trên, quyền tác giả được xác định dựa trên 02 tiêu chí: Một là, phải là quyền của tổ chức, cá nhân; Hai là, phải do chính mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Trong trường hợp này:

Thứ nhất, về tác giả bức tranh: huấn luyện viên chỉ hướng dẫn voi vẽ chứ không tự mình vẽ bức tranh, bức tranh do chính voi dùng vòi để vẽ. Song, pháp luật không thừa nhận voi với tư cách là một cá nhân nên không xác định được tác giả bức tranh này theo quy định pháp luật;

Thứ hai, về chủ sở hữu quyền tác giả: ban tổ chức khu vui chơi giải trí với tư cách là một tổ chức, thuê huấn luyện viên hướng dẫn, cung cấp cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để phục vụ việc sáng tạo ra tác phẩm nên là chủ sở hữu của bức tranh đó. Cho nên, trong trường hợp này, quyền tác giả thuộc về Ban tổ chức khu vui chơi giả trí.

Do đó, nếu bạn muốn mua bức tranh này về trưng bày có thể liên hệ và thỏa thuận một khoản thù lao hợp lý với Ban tổ chức khu vui chơi giả trí.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn