Xử lý vi phạm kỷ luật lao động?

Câu hỏi:

Công ty tôi đã xây dựng được thỏa ước lao động tập thể nhưng các điều khoản xử lý việc vi phạm thỏa ước ngày thực sự chưa rõ ràng. Tôi muốn luật sư tư vấn và giải đáp việc vi phạm nội quy lao động trái với thỏa ước lao động tập thể thì xử lý như thế nào ?

(Nguyễn Mạnh Hùng – Đống Đa, HN)

Trả lời:

Theo Điều 84 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

Người lao động vi phạm kỷ luật lao động, tuỳ theo mức độ phạm lỗi sẽ bị xử lý theo một trong những hình thức kỷ luật do pháp luật quy định. “

Theo khoản 1 Điều 82, Bộ luật Lao động năm 2012 quy định:

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh thể hiện trong nội quy lao động. Nội quy lao động không được trái với pháp luật lao động và pháp luật khác. Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

Tại Điều 27 Nghị quyết số 05/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về trách nhiệm vật chất và kỷ luật lao động quy định:

Nội quy lao đôngj bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

- Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi: Biểu thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần, thời giờ nghỉ giải lao trong ca làm việc, số ca làm việc, ngày nghỉ hằng tuần; ngày nghỉ lễ, nghỉ hằng năm, nghỉ về việc riêng; số giờ làm thêm trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm; - Trật tự trong doanh nghiệp: Phạm vi làm việc, đi lại; giao tiếp và những yêu cầu khác về giữ gìn trật tự chung;

- An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc: Việc chấp hành những biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; tuân thủ các quy phạm, các tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; việc sử dụng và bảo quản trang bị phòng hộ cá nhân; vệ sinh công nghiệp tại nơi làm việc;

- Bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, kinh doanh của đơn vị: Các loại tài sản, tài liệu, tư liệu, số liệu của đơn vị thuộc phạm vi trách nhiệm được giao;”

Đối với các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất thì người sử dụng lao động có trách nhiệm cụ thể hoá từng loại hành vi vi phạm, mức độ vi phạm; các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động; xác định các loại trách nhiệm vật chất, mức độ thiệt hại, phương thức bồi thường phù hợp với đặc điểm của đơn vị, với thoả ước lao động tập thể (nếu có) và không trái pháp luật.

Như vậy, căn cứ vào các quy định nói trên, người lao động chỉ có thể bị xử lý kỷ luật lao động khi có hành vi vi phạm kỷ luật lao động được thể hiện trong bản nội quy lao động. Tuy nhiên, nội quy lao động là nội quy riêng của một đơn vị lao động, nó có phạm vi nhỏ hơn so với thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong thỏa ước lao động tập thể thì quyền lợi của người lao động được bảo đảm trên phạm vi rộng hơn. Do vậy, nội quy lao động ko được trái với thỏa ước lao động tập thể. Nếu như trái với thỏa ước lao động tập thể thì nội quy này bị bãi bỏ.

Do đó, trường hợp nội quy của công ty trái với thỏa ước lao động tập thể mà người lao động vi phạm nội quy này thì không thể kỷ luật người lao động nếu người lao động vi phạm những quy định này.

Chuyên viên tư vấn – Võ Thị Thu Trang

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn