Xử phạt hành vi mạo danh tác giả

Câu hỏi:

Tôi ký hợp đồng sáng tác thơ với anh V.S với giá trị 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Theo đó, tôi sáng tác các bài thơ, anh V.S xuất bản chúng. Hôm trước tôi đọc trên báo có thấy những bài thơ của mình, nhưng lại đề tác giả là anh V.S. Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi bảo vệ quyền lợi của mình.

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1/ Căn cứ pháp lý

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;

- Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009;

- Nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

2/ Nội dung tư vấn

Bạn giao kết hợp đồng với anh V.S về việc sáng tác các bài thơ và nhận một khoản thù lao tương ứng nên căn cứ Điều 39 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 thì bạn là tác giả các tác phẩm thơ, anh V.S là chủ sở hữu của các tác phẩm đó: “Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”. Theo đó, bạn có những quyền sau đối với các tác phẩm thơ:

- Đặt tên cho tác phẩm.

- Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng.

- Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả

 

Anh V.S có những quyền sau đối với các tác phẩm thơ:

- Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

- Làm tác phẩm phái sinh;

- Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

- Sao chép tác phẩm;

- Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

- Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác.

Do đó, anh V.S không thể đứng tên tác giả của các tác phẩm thơ bởi quyền đứng tên trên tác phẩm là quyền nhân thân của bạn và quyền này không thể chuyển giao cho người khác.

Việc anh V.S tự ý đăng tác phẩm thơ do bạn sáng tác và đề tên anh V.S là tác giả lên trang báo là hành vi xâm phạm quyền tác giả được quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005: “Mạo danh tác giả”. Theo đó, anh V.S sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, bạn có thể thực hiện các biện pháp trong quyền tự bảo vệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005:

“a) Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại;

c) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

d) Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.”

Tùy theo mức độ và tính chất hành vi xâm phạm, anh V.S có thể bị áp dụng biện pháp dân sự, hành chính, hình sự. Mức xử phạt hành chính đối với hành vi này được quy định tại Điều 9 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP như sau:

Điều 9. Hành vi xâm phạm quyền đứng tên, đặt tên tác phẩm

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tác phẩm mà không nêu tên thật, bút danh tác giả, tên tác phẩm hoặc nêu không đúng tên thật hoặc bút danh tác giả, tên tác phẩm trên bản sao tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng thông tin sai lệch đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Buộc sửa lại đúng tên tác giả, tên tác phẩm trên bản sao tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có thông tin sai lệch về tên tác giả, tên tác phẩm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.”

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn